Політика конфіденційності
Загальні положення
1.1. Дана Угода користувача (далі Угода) є договором публічної оферти (ст. 633, 641 Цивільного Кодексу України) та описує умови, що діють при наданні інформації та товару відвідувачами Веб-ресурсу https://confitur.com.ua (далі – Сайт або Веб -Ресурс).
1.2. Сайт обслуговується Адміністрацією та є онлайн-сервісом, що надає інформаційні послуги відвідувачам Веб ресурсу (далі – Користувачам).
1.3. Будь-яка інформація (текст, зображення, мультимедійні матеріали, програмні коди та інші об'єкти права інтелектуальної власності), що міститься на даному Сайті, (за винятком авторських матеріалів, знаків для товарів та товару (торгових марок) та інших об'єктів права інтелектуальної власності, що належать третім особам) , зокрема, рекламодавцям) належить Адміністрації Сайту. Ця інформація може бути використана тим чи іншим чином лише за наявності попередньо отриманої письмової згоди Адміністрації Сайту.
Права та обов'язки Користувача
2.1. Використання Веб-ресурсу Користувачем означає, що Відвідувач приймає та зобов'язується дотримуватися всіх нижченаведених умов цього Положення.
2.2. Відвідувач самостійно оцінює всі ризики, пов'язані з використанням Сайту, включаючи оцінку надійності, достовірності, повноти або корисності його утримання та сервісів.
2.3. Відвідувач має право відписатись від отримання розсилок, передбачених сервісом Сайту.
Права та обов'язки Адміністрації Сайту
3.1.Ця Угода може бути повністю або частково змінена Адміністрацією Веб-ресурсу без попередження. Нова редакція Положення набирає чинності з його опублікування на Сайті.
3.2. Адміністрація Веб-ресурсу залишає за собою право розсилати Відвідувачами повідомлення про нові матеріали та товари на Сайті, а також інформацію про пропозиції рекламодавців.
3.3. Адміністрація Веб-ресурсу зобов'язується підтримувати функціональність та докладати зусиль для забезпечення безперебійної та безпомилкової роботи сайту.
Відповідальність сторін та обмеження відповідальності
4.1. Адміністрація Веб-ресурсу забезпечує функціонування та працездатність Веб-ресурсу та зобов'язується оперативно відновлювати його працездатність у разі технічних збоїв та перерв.
4.2. Адміністрація Веб-ресурсу не відповідає:
4.2.1. за тимчасові збої та перерви у його роботі та спричинені ними втрату інформації.
4.2.2. за достовірність рекламних матеріалів, розміщених на сторінках Сайту, або в розсилках сервісу та якість рекламованих у них товару;
4.2.2. за будь-яку пряму або не пряму шкоду (збитки), що сталася через використання (так чи інакше пов'язаний з використанням) або неможливість використання даного Сайту;
4.2.3. за несанкціонований доступ третіх осіб до інформації, що зберігається у системі.

Оплата товару та умови повернення коштів
5.1. Використання веб-ресурсу є безкоштовним.
5.2. Відвідувач може оплачувати додаткові товари, що надаються Сайтом, за допомогою платіжної системи LiqPay (далі – Платіжна система). Сума вартості всіх платних послуг чи товарів доводиться до відома Користувача шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті. До замовлення певного товару рекомендуємо уважно ознайомитися з його вартістю, порядком оплати та умовами надання товару.
5.3. Товар вважається замовленим Користувачем з моменту його оплати. Для оплати товару Веб-ресурсу за допомогою Платіжної системи, Відвідувач має право використовувати лише власну банківську картку. Відвідувач гарантує та підтверджує, що перед проведенням оплати банківською карткою та використанням Платіжної системи, Відвідувач ознайомився з Правилами використання Платіжної системи, розміщеними на сайті https://www.liqpay.ua. Факт оплати є підтвердженням розуміння та виконанням Користувачем умов, зазначених у цьому пункті Положення.
5.4. З питань правил та порядку використання Платіжної системи для здійснення оплати товару, Відвідувач зобов'язується звернутися до служби підтримки Платіжної системи.
5.5. Адміністрація Веб-ресурсу не несе відповідальності за роботу Платіжної системи, у тому числі за будь-які збої у роботі Платіжної системи. У разі виникнення у Користувача питань/претензій до роботи Платіжної системи, Відвідувач вирішує їх самостійно, звернувшись до служби підтримки Платіжної системи.
5.6.У разі виникнення претензій з боку третіх осіб стосовно порушення Користувачем умов цього Положення, Відвідувач зобов'язується самостійно врегулювати такі претензії та компенсувати збитки потерпілій стороні.
5.7. Відвідувач зобов'язаний зберігати документи, що підтверджують оплату ним товару або внесених пожертвувань протягом усього часу користування Сайтом, та на запит Адміністратора надати йому такі документи.
5.8. Особливості оплати Користувачем товару та внесення пожертв за допомогою банківських карток. Відвідувач підтверджує розуміння та гарантує:
5.9.1. При оплаті, операції з банківських карток здійснюються власником картки;
5.10.1. Якщо Товар було оплачено Користувачем, але не було відвантажено з вини Адміністрації Веб-ресурсу у встановлений термін, Адміністрація на підставі письмової заяви такого Користувача надає Користувачеві рівноцінний товар. Відповідна заява разом із документами, що підтверджують факти та вимоги, зазначені Користувачем, має бути надіслана поштою на електронну адресу Адміністрації, вказану на Сайті. У разі якщо вартість нового товару перевищує вже оплачену Користувачем, Адміністрація має право вимагати від Користувача здійснення доплати різниці вартості товару.
При розгляді зазначених вище заяв у деяких випадках може виникнути необхідність повернення коштів, сплачених Користувачем.У зв'язку з цим Відвідувач повинен зберігати листи, надіслані електронною поштою Адміністрацією та відповідною Платіжною системою (банком), що підтверджують факт оплати, до моменту закінчення користування Товаром.
5.10.2. Для розгляду заяви або претензії Користувача фінансового характеру, які мають бути оформлені письмово, Адміністрація Веб-ресурсу проводить ідентифікацію Користувача, а також може залучити Платіжну систему (банк), за допомогою яких було здійснено платіж, запросити документи, що підтверджують усі факти, викладені у заяві або претензії, а також паспортні дані Користувача у вигляді сканкопії та банківські реквізити Користувача для повернення (повний перелік таких документів визначається на розсуд Адміністрації).
При невиконанні цього Положення та вимог Адміністрації Сайту, остання має право відмовити Користувачеві у поверненні грошових коштів або виплаті будь-яких компенсацій.

5.10.3. Відвідувач має право відмовитися від замовленого та оплаченого товару, письмово повідомивши Адміністрацію Сайту, надіславши Адміністрації письмове повідомлення. Після отримання письмового повідомлення Користувача Адміністрація приймає рішення:
Положення при отриманні повідомлення, більш ніж за 1 робочий день до дати початку надання товару, про повернення Користувачеві вартості оплачених, але не наданих товару з утриманням витрат на адміністративне обслуговування та обробку замовлення Користувача (10% від загальної вартості товару);
Положення при отриманні повідомлення менш ніж за 1 робочий день до дати початку надання товару, або не надання Користувачем документів, зазначених у п.5.10.2 Положення, про відмову у поверненні грошових коштів та виплату будь-яких компенсацій Користувачеві.
Повернення коштів провадиться не пізніше ніж через 5 робочих днів з моменту надходження відповідної заяви Користувача. У разі виникнення однієї із зазначених вище причин, Відвідувач звертається до Адміністрації Веб-ресурсу поштою (hidden) з темою листа «Повернення коштів» та з проханням про повернення перерахованих коштів. До листа Відвідувач повинен прикріпити копію документа, що підтверджує його особу та підтвердження оплати. У разі повернення коштів через зміну обставин Користувача, Адміністрація Веб-ресурсу повертає отримані від Користувача кошти, за вирахуванням податків та банківських комісій.
Захист інформації
6.1.Адміністрація використовує ряд сучасних технічних заходів безпеки та контролю для захисту інформації, що отримується від Користувача, та забезпечення конфіденційності персональних даних Користувача. Адміністрація підтверджує, що робить все можливе для підтримки цілісності та безпеки Сайту, але не може гарантувати, що такі заходи безпеки запобігають несанкціонованому доступу до інформації з боку третіх осіб.
6.2. При цьому Відвідувач підтверджує своє розуміння та підтверджує, що він також самостійно вживає всіх можливих запобіжних заходів та безпеки.
6.3. Збір, зберігання, використання, обробка, розголошення інформації Користувача, отриманої Адміністрацією, у тому числі персональні дані Користувача, здійснюється Адміністрацією відповідно до законодавства України, в тому числі Закону України «Про захист персональних даних». Адміністрація є власником та розпорядником бази персональних даних Користувачів. Місцезнаходження бази даних надається Адміністрацією на запит Користувача. Термін використання бази даних: 3 роки.
6.4. Відвідувач усвідомлює та надає свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних Адміністрацією в межах та з метою, передбаченими цією Угодою.
6.5. Відвідувач підтверджує своє розуміння того, що Адміністрація має право надати всю інформацію про Користувача, яку має, правоохоронним та іншим державним органам у відповідь на їх законний офіційний запит. При цьому адміністрація керується нормами чинного законодавства України.Персональні дані Користувача. Політика конфіденційності
7.1. Ця Угода регулює порядок збору, використання, зберігання та розголошення Адміністрацією Веб-ресурсу інформації про Користувача, яка є конфіденційною або може бути визнана такою.
7.2. Адміністрації доступна інформація, яка отримується:
при листуванні Адміністрації з Користувачем за допомогою електронної пошти;
інформація, самостійно надана Користувачем при реєстрації на заходи, що проводяться Адміністрацією, при заповненні опитувальників, заявок, форм зворотного зв'язку, у тому числі до реєстраційних онлайн-форм, при реєстрації за допомогою соціальних мереж тощо, а саме: прізвище та ім'я користувача, e-mail, контактний номер телефону.
Положення технічна інформація, а саме: дані про інтернет-провайдер Користувача, IP-адресу Користувача, характеристики використовуваного ПК та програмного забезпечення, id пристрої, дані про завантажені та вивантажені на сайт файли тощо;
Положення платіжна інформація, а саме: дані платіжних карток та інша платіжна інформація, що вводиться Користувачем при здійсненні оплати за товар Адміністратора.
7.3. Конфіденційною у розумінні цього Положення може бути визнана лише інформація, що зберігається в базі даних Веб-ресурсу у зашифрованому вигляді та доступна для перегляду виключно Адміністрацією.
7.4. Інформація про Користувача, добровільно розміщена ним у загальних розділах Веб-ресурсу при заповненні реєстраційних форм та доступна будь-якому іншому користувачеві Сайту, або інформація, яка може бути вільно отримана з інших загальнодоступних джерел, не є конфіденційною.
7.5. Відвідувач Веб-ресурсу погоджується, що Адміністрація може використовувати дані Користувача Веб-ресурсу для:
Положення надання товару та клієнтської підтримки;
Положення покращення власного товару, змісту Веб-ресурсу та реклами;
Положення повідомлення про новини, заходи, акції та інші заходи, за допомогою SMS, електронних повідомлень, пошти тощо;
Положення створення та розповсюдження рекламних та інших візуальних матеріалів.
7.6. На Сайті використовуються Cookies та дані про відвідувачів сервісу Google Analytics. Отримані дані використовуються для покращення змісту Сайту, його функціональних можливостей, а також створення якісного контенту та товару. Ви можете змінити налаштування свого браузера так, щоб браузер блокував файли cookie або сповіщав Вас про надсилання цих файлів. При цьому Адміністрація не несе відповідальності за правильну роботу та відображення Сайту, доступність усіх його функцій у повному обсязі.
7.7. Відвідувач розуміє та погоджується з тим, що Адміністрація має право залучати третіх осіб до надання товару та технічного обслуговування Сайту. У цьому випадку Адміністрація має право зробити доступними персональні дані Користувачів для таких третіх осіб на умовах та з цілями, передбаченими цією Угодою.Адміністрація не несе відповідальності за таке розкриття, і це не є порушенням умов цього Положення.
Контактна інформація
8.1. У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних з роботою Сайту, або цього Положення, Відвідувач може зв'язатися з Адміністрацією за допомогою електронної пошти, надіславши свій запит на адресу (hidden)
8.2. Здійснюючи замовлення товару та оплачуючи його, Відвідувач підтверджує свою згоду на отримання від Адміністрації на адресу своєї електронної пошти або на номер мобільного телефону інформаційні, новинні чи маркетингові повідомлення, пов'язані з роботою Сайту, нових товарах, заходах, знижках, акціях тощо.
8.3. Відвідувач має право будь-коли відмовитися від отримання повідомлень, зазначених у п.8.2. Положення, звернувшись до Адміністрації за адресою, зазначеною у п.8.1. Положення.